top of page
pay-919676.jpg
jules - naar school.jpg
Voor het eerst naar school

Start jouw kindje binnenkort in KBO Eine?
Dat is een grote stap en best spannend! 

Hieronder lees je de belangrijkste informatie om wegwijs te geraken in onze kleuterwerking. 

Jouw kind kan tussen 2,5 en 3 jaar starten in het kleuteronderwijs op één van de volgende instapdagen:

 • 1ste schooldag na elke schoolvakantie (na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie)

 • 1ste schooldag van februari

 • 1ste schooldag na Hemelvaartsdag. 

 

Wordt jouw kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag jouw kind al vanaf die dag naar school. Is jouw kind
al 3 jaar? Dan mag jouw kind op elke schooldag starten in de kleuterklas.

 

Onze school kiest voor kleuterklassen met gemengde leeftijden. Kleuters leren zo omgaan met kinderen van verschillende leeftijden en onze jongste kinderen leren bovendien heel wat van oudere kleuters. Ze krijgen klasgewoontes sneller onder de knie en ook op vlak van taal pikken ze heel wat op van de oudere kleuters.
De juf zorgt voor een uitdagend aanbod op het niveau van elke leeftijdsgroep.

 

Alle instappende peuters en hun ouders worden uitgenodigd voor een peuter wenmoment, kort voor de effectieve start. Samen met jouw kind maak je kennis met de leerkracht en de vriendjes in de klas. Aansluitend overloopt de directie de laatste afspraken en kan je vragen stellen.

 

Voor instappende peuters maken we volgende afspraken:

 • Peuters komen zoveel mogelijk zonder fopspeen en knuffel naar school. Als dit moeilijk loopt zorgen we samen voor een geleidelijke afbouw. De knuffel kan dan bijvoorbeeld nog mee in de boekentas voor een moeilijk moment. 

 • Afscheid nemen doen we in de kus- en knuffelzone voor het betreden van de speelplaats. Houd het afscheid kort en duidelijk, vertel aan je kind wie hem/haar komt ophalen om hen gerust te stellen. 

 • We wensen een actieve medewerking van de ouders bij de zindelijkheidstraining. Is jouw kindje nog niet zindelijk bij de schoolstart, geef dan voldoende luiers, vochtige doekjes en (genaamtekende) reservekledij mee naar school.

 • Zorg voor een boekentas, doosjes en een waterfles die jouw kind zelf open en dicht kan doen.
  Naamteken alles en leer jouw kind welke spullen van hem/haar zijn, zo stimuleer je hen in hun zelfstandigheid. 

 • Peuters die het aankunnen, zijn een volledige schooldag aanwezig. Als dit te vermoeiend is kan je ervoor kiezen om jouw kindje enkel in de voormiddag naar school te laten komen zodat het in de namiddag kan genieten van een middagslaap. Maak hierover goede afspraken met de leerkracht. 

 • Elke kleuter heeft een babbelboekje dat elke dag mee naar huis gaat en terug naar school komt. Belangrijke brieven, mededelingen en vragen vind je hierin. Je krijgt dit boekje op de eerste schooldag. 

 

Aarzel niet ons te contacteren als je nog verdere vragen hebt. Wij kijken alvast uit naar de start!

bottom of page