top of page

Over KBO Eine

Jouw deur naar de toekomst.

KBO-Eine-73.webp
KBO-Eine-Edit26_edited.jpg

Hier mag iedereen zijn.

Onze school is een plek waar kinderen kennis, vaardigheden en attitudes leren die hen in staat stellen om later als volwaardige burger te participeren in de maatschappij. Zo willen we ons steentje bijdragen aan een positieve, respectvolle en duurzame samenleving. 

Samen met alle andere KBO-scholen willen wij kinderen begeesteren om zich te ontplooien tot respectvolle mensen.

Wij dragen de KBO-waarden uit en handelen ernaar: respect, integriteit, samenhorigheid en zorgzaamheid zijn voor ons sleutelwoorden tot een warme school.

KBO Eine, jouw deur naar de toekomst

Leer meer over onze missie, visie en de waarden op onze visie pagina.

Rechtvaardigheid_2x.png
Verbeelding_2x.png
Kwetsbaarheid en belofte_2x.png
Uniek zijn in verbondenheid_2x.png
Duurzaamheid_2x.png
Generositeit_2x.png
Gastvrijheid_2x.png
Identiteit_2x.png

Benieuwd naar onze school?
Neem hier alvast een kijkje!

Zorg op onze school

Brede basiszorg

Wij vinden het belangrijk dat elk kind maximaal tot leren komt. De klasleerkracht kent jouw kind het beste en heeft een belangrijke rol in de dagdagelijkse opvolging van het leren. Naast het klassikale aanbod biedt de klasleerkracht ook extra instructie of uitdaging voor kinderen die er nood aan hebben.

Differentiatie vindt zo veel mogelijk plaats in de klas. Uitzonderlijk worden kinderen individueel of in kleine groep uit de klas gehaald om apart aan de slag te gaan met een zorgleerkracht. 

Kangoeroeklas

Kinderen met nood aan extra uitdaging voor wiskunde, kunnen terecht in de kangoeroeklas. Hier gaan ze aan de slag met opdrachten en projecten die dieper ingaan op de leerstof of meer inzicht vragen.

Samenwerking

Waar nodig werken we nauw samen met externe partners zoals logopedisten, kinesisten, ondersteuners of revalidatiecentra. Informeel contact tussendoor en overleg met ouders vinden wij heel belangrijk.

Individuele ondersteuning

Kinderen die het sociaal of emotioneel moeilijk hebben kunnen steeds terecht bij de klasleerkracht of zorgcoördinator voor een individueel gesprek.
 

Bevindt het probleem zich in de hele klasgroep (of leerjaar), dan besteden we hier klassikaal aandacht aan in de vorm van een les of lessenreeks.

Maak kennis met het team van KBO Eine!

Lien.webp

Lien Ampe

DIRECTIE

371139582_3574783442777977_2269639055448768747_n.jpg

Sofie Lemarcq

DIRECTIE

Julie.webp

Julie Seeuws

ZORGCOÖRDINATOR

bottom of page