top of page

Documenten

Niet gevonden wat je zocht? 
Stuur ons een e-mail. info.kboeine@kbonet.be

KBO-Eine-Edit15.webp

Schoolreglement

Op school houden we ons aan een aantal afspraken en leefregels. De belangrijkste kan je raadplegen in het schoolreglement.

Ook praktische afspraken, informatie over leerlingenbegeleiding, ons privacybeleid, de kostprijs van maaltijden, zwemmen, uitstappen... vind je in ons schoolreglement.

Ons schoolreglement

Afwezigheden

  • Een medisch attest is verplicht bij afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen.

  • Bij één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen ziekte, volstaat een briefje van de ouders (zie hieronder). Zo’n briefje kan slechts 4 X per schooljaar gebruikt worden.

Medicatie

Op school mag enkel medicatie toegediend worden na schriftelijk akkoord van de geneesheer.

 

Je kan dit document laten invullen door de dokter of een doktersattest vragen waarop volgende zaken duidelijk vermeld staan: naam van de leerling, naam medicatie, vorm, dosering, frequentie en tijdstip van toedienen en bewaarvoorschriften.

Attest medicatie

Je kan deze strookjes gebruiken wanneer jouw kind op school medicatie moet nemen.

Documenten bij ongevallen

Bij ongevallen worden de ouders op de hoogte gebracht en worden er afspraken gemaakt in verband met het afhalen van het kind.

Een ongevalsverklaring kan gevraagd worden aan het secretariaat of is hieronder te downloaden.

Ongevalsverklaring met schade aan de bril

Attest van schade aan de bril

Ongevalsverklaring met schade aan de tanden

Attest tandletsel

Ongevalsverklaring

Schadeformulier
bottom of page