top of page

Goede afspraken maken goede vrienden

Hieronder vind je de belangrijkste schoolafspraken.

KBO-Eine-170.webp

Schooluren

De lessen beginnen stipt om 8.30 u. We vinden het belangrijk dat elk kind op tijd is, het onthaal is immers ook een leerkans en een moment om tot rust te komen.

Maandag 8.30 u – 15.30 u

Dinsdag 8.30 u – 15.30 u

Woensdag 8.30 u – 12.10 u

Donderdag 8.30 u – 15.30 u

Vrijdag 8.30 u – 15.30 u

Opvang

  • Van 7.00 u tot 8.00 u gaat de voorschoolse opvang door.

  • Van 15.45 u (12.25 u op woensdag) tot 18.00 u gaat de naschoolse opvang door.

  • Stad Oudenaarde organiseert de opvang voor alle basisscholen van Oudenaarde.De uren en prijzen (€1,10 per begonnen half uur) zijn in alle scholen gelijk.

Maaltijden

  • Tijdens de middagpauze is er de mogelijkheid om een warme maaltijd te eten of boterhammen van thuis mee te brengen. Bij de boterhammen kan er soep gedronken worden (betalend) of water (gratis). 

  • Op school hanteren we een vast systeem waarbij er per schooljaar gekozen wordt wat jouw kind 's middags eet. 

  • We bieden gewone maaltijden, maaltijden zonder varkensvlees en lactose- of glutenvrije maaltijden (enkel op doktersvoorschrift) aan. Het maandmenu kan je vinden op deze pagina.

Afwezigheden

  • Een medisch attest is verplicht bij afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen.

  • Bij één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen ziekte, volstaat een briefje van de ouders (zie hieronder). Zo’n briefje kan slechts 4 X per schooljaar gebruikt worden.

Invulstrookjes afwezigheden

Je kan onderstaande strookjes gebruiken om afwezigheid wegens ziekte te wettigen, indien je geen doktersbriefje hebt.

Gelieve het strookje in te vullen en aan de klasleerkracht te bezorgen.

Medicatie

Op school mag enkel medicatie toegediend worden na schriftelijk akkoord van de geneesheer.

Je kan dit document laten invullen door de dokter of een doktersattest vragen waarop volgende zaken duidelijk vermeld staan: naam van de leerling, naam medicatie, vorm, dosering, frequentie en tijdstip van toedienen en bewaarvoorschriften.

Attest medicatie

Je kan deze strookjes gebruiken, wanneer jouw kind op school medicatie moet innemen.

bottom of page