top of page

KBO Eine, jouw deur naar de toekomst

Onze missie, visie en de waarden van KBO Eine

KBO-Eine-153.webp
KBO-Eine-84.webp

ONZE MISSIE

Daar gaan we voor

Onze school is voor kinderen een deur naar de toekomst.

Hier leren we hen kennis, vaardigheden en attitudes die hen in staat stellen om later als volwaardige burger te participeren in de maatschappij.

ONZE VISIE

Daar staan we voor

We nemen deze missie ter harte door een hoge kwaliteit van onderwijs aan te bieden aan onze kinderen. We zijn ervan overtuigd dat iedereen kan leren en stralen dit vertrouwen uit naar de kinderen.

We focussen op een brede leerontwikkeling: zowel op vlak van kennis als op vlak van gedrag. Op beide gebieden hebben wij hoge verwachtingen van onze kinderen. Warme relaties zijn de basis waarop we bouwen om de hoge verwachtingen om te zetten in resultaten.  

Verwerven van kennis

Goed onderwijs is geen toeval. Onze leerkrachten weten hoe leren werkt en stemmen hun didactiek hierop af. De nadruk ligt op het verwerven en toepassen van kennis, waarbij nieuwe kennis steeds gekoppeld wordt aan aanwezige kennis. De leerkracht, en niet de methode, is hierbij bepalend en treedt op als begeleider bij het verwerven van nieuwe kennis.
 

Leerkrachten brengen leerstof aan via expliciete directe instructie (EDI). Bij deze manier van lesgeven wordt steeds gestart met de leerkracht die de leerstof uitlegt of voordoet. Daarna wordt stapsgewijs verder gewerkt naar zelfstandige inoefening. De leerkracht controleert voortdurend of alle leerlingen de leerstof begrijpen en geeft gerichte feedback.
 

In een EDl-les is er veel interactie tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen onderling. Er wordt veel samengewerkt en relaties worden versterkt. Doordat leerlingen zich de leerstof in kleine stappen eigen maken, doen ze veel succeservaringen op wat hun zelfvertrouwen en motivatie verhoogt.

KBO-Eine-Edit7.webp

Leren van gedrag

We creëren randvoorwaarden om tot leren te komen. In de school heerst een rustige en op leren gerichte sfeer.

Over de hele school worden duidelijke en heldere regels en routines gehanteerd. Een rustige school- en klasinrichting houdt het werkgeheugen vrij van onnodige prikkels.

KBO-Eine-Edit33.webp

Professionele kwaliteitscultuur

Met behulp van gevalideerde instrumenten die data leveren over de kwaliteit van ons onderwijs, bewaken we onze onderwijskwaliteit en zorgen we ervoor dat wàt we doen ook effectief is.
 

We houden onze visie actueel door nieuwe wetenschappelijke inzichten te onderzoeken, door keuzes te maken zonder onze focus op kwalitatief onderwijs uit het oog te verliezen.
 

We streven naar een professionele kwaliteitscultuur waar samenwerken evident is, waar voldoende vertrouwen heerst zodat mensen elkaar kunnen en mogen aanspreken op werkpunten en waar elk personeelslid zich kan houden aan gemaakte afspraken en regels.

Om dit vertrouwen te krijgen en te behouden stellen we verbindend communiceren steeds voorop.

KBO-Eine-Edit38.webp

ONZE WAARDEN

Daar geloven we in

Acht wegwijzers helpen ons om uiting te geven aan een katholieke dialoogschool.
Ze krijgen vorm in woord, in beeld en in ons dagdagelijks handelen.

bottom of page