top of page
  • Daar gaan we voor

  • Daar staan we voor

  • Daar geloven we in 

Onze visie
  • Daar gaan we voor

  • Daar staan we voor

  • Daar geloven we in 

Onze missie

Daar gaan we voor.

 

Onze school is voor kinderen een deur naar de toekomst. Hier leren we hen kennis, vaardigheden en attitudes die hen in staat stellen om later als volwaardige burger te participeren in de maatschappij.

 

Onze visie

Daar staan we voor.

 

Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen, zowel op vlak van leren als van gedrag. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen kan leren en stralen dit vertrouwen ook uit naar de kinderen.

 

Op onze school zorgen we voor een rustige leef- en werksfeer zodat kinderen optimaal tot leren kunnen komen. Onze leerkrachten weten hoe leren werkt en stemmen hun didactisch handelen daarop af.

Onze waarden

Daar geloven we in.

Acht wegwijzers helpen ons om uiting te geven aan een katholieke dialoogschool. Ze krijgen vorm in woord, in beeld en in ons dagdagelijks handelen.

               Welkom!                                                                                                                                                             Gastvrijheid

               Hier mag iedereen zijn.                                                                                                                                     Identiteit

               Hier geloven we in jou,                                                                                                                                      Kwetsbaarheid en belofte

               geven we kansen                                                                                                                                              Generositeit

               en komen we op voor elkaar.                                                                                                                            Rechtvaardigheid

               Hier denken we creatief                                                                                                                                   Verbeelding

               en zorgen we voor onszelf, elkaar en de planeet.                                                                                           Duurzaamheid

               Hier gaan “ik, jij en wij” hand in hand.                                                                                                             Uniek zijn in verbondenheid

bottom of page