top of page
DSC_0516.JPG
Zorg op onze school

 

Wij vinden het belangrijk dat elk kind maximaal tot leren komt. De klasleerkracht heeft een belangrijke rol en voorziet naast het klassikale aanbod ook extra instructie of uitdaging voor kinderen die er nood aan hebben. Deze differentiatie vindt plaats in de klas en/of met een klein groepje bij de zorgleerkracht. Deze groepjes kunnen wijzigen doorheen het schooljaar.  

Kinderen met nood aan extra uitdaging kunnen terecht in de kangoeroeklas. Hier gaan ze aan de slag met opdrachten en projecten die dieper ingaan op de leerstof of meer inzicht vragen. 

Wij werken nauw samen met externe partners zoals logopedisten, kinesisten, ondersteuners of  revalidatiecentra. Informeel contact tussendoor en overleg met ouders vinden wij heel belangrijk.

Kinderen die het sociaal of emotioneel moeilijk hebben kunnen steeds terecht bij de klasleerkracht of zorgcoördinator voor een individueel gesprek. Bevindt het probleem zich in de hele klasgroep (of leerjaar), dan besteden we hier klassikaal aandacht aan in de vorm van een les of lessenreeks.

bottom of page